Om oss

  • Bygg og Bolig AS er eid av Holte AS og Logiq AS. Selskapet har en samarbeidsavtale med Boligprodusentenes forening og Norges Byggmesterforbund som legger inn og ajourholder faglig innhold i løsningen. Dette sikrer at Bygg og Bolig har et oppdatert og kvalitetsikret innhold i styringssystemet inkludert kontrakter og annen relevant funksjonalitet
  • Selskapet ble startet i 2002 og har siden starten hatt fokus på å levere en omfattende og komplett prosjektportal og styringssystem for bedrifter i byggebransjen
  • Systemet inneholder et omfattende sett av maler for styring av bedrift og for prosjektgjennomføring
  • Bygg og Bolig er tett integrert med ulike CRM-systemer. Bruk av Bygg og Bolig reduserer dobbelregistrering av informasjon og sørger for at denne blir korrekt representert i riktig versjon i de aktuelle dokumenter
  • Informasjon om prosjekter i Bygg og Bolig overføres automatisk over i ByggSøk for videre bearbeiding og frem til ferdigstillelse kommunal søknad
  • Bygg og Bolig er integrert med timeregistreringssystemet fra Proresult AS.