Web-seminar mandag 23. juni 2014 kl. 9.00 - 9.30

Introduksjon til bruk av Bygg og Bolig

Web-seminar mandag  23. juni 2014 kl. 9.00 - 9.30

Her får du en gjennomgang av hvordan man bruker systemet i egen bedrift. Tips & erfaringer for å jobbe smart og effektivt.

Påmelding: Send e-post til: presentasjon@byggogbolig.no   

Det er plass til 15 deltagere