Web seminar - intro kurs

Bygg og Bolig - Introduksjon til bruk av Bygg og Bolig

Web-seminar torsdag 27.Mars 2014 kl. 9.00 - 9.30

Presentasjonen tar en gjennomgang av hvordan man bruker systemet i egen bedrift. Tips & erfaringer for å jobbe smart og effektivt

Påmelding: Send e-post til: presentasjon@byggogbolig.no   

Det er plass til 15 deltagere