Sand Bygg AS benytter Bygg og Bolig styringssystem

Sand Bygg AS har valgt å benytte Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og byggeprosjekter.