SKS Mur og Flisservice AS starter med nytt styringssystem

SKS Mur og Flisservice AS har tegnet avtale for å benytte Bygg og Bolig styringssystem for styring av posjekter og  virksomhet.