Rutiner og sjekkliste vedrørende prosjektering og utførelse av grunnforhold

Rutiner og sjekkliste vedrørende prosjektering og utførelse av grunnforhold

Norges Byggmesterforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Boligprodusentenes Forening har i fellesskap utviklet ansvarsbeskrivelser for prosjektering og utførelse av grunnforhold og en rutine med rapportmal for kartlegging av grunnforhold for småhus.

Både rutine og tilhørende sjekkliste finnes i Bygg og Bolig styringssystem.

Pressemelding finnes her