Presentasjon av NyttBygg - Tirsdag 14.8. kl. 9.00

Er du interessert i å få en oversikt over hvilke muligheter som finnes i NyttBygg? Send en e-post til info@byggogbolig.no

Presentasjonen foregår via Web og du trenger bare en PC med tilgang til internett.