Positive byggeprognoser

Prognosenteret publiserte nye tall 28.8.2014. SSBs produksjonsindeksen for bygg og anlegg viste en vekst på hele 4,8 % for anlegg fra 1. til 2. kvartal i år, mens indeksen for byggproduksjonen var omtrent uendret.

Mer infomasjon her .