Oppdaterte dokumenter i styringssystemet

Oppdaterte dokumenter i styringssystemet

Det er endret dokumenter bl.a. knyttet til ulike rutiner og sjekklister

Det finnes en komplett oversikt alle endringer under fliken "Nyheter Bygg og Bolig".