Oppdateringer av innhold i styringssystemet

Oppdateringer i styringssystemet

Nytt innhold i styringssystemet til hjelp for valg av proffkontrakt, bruk av underleverandører samt nye krav ifm kontroll på byggeplass. 

Vi har lagt inn maler for proffkontrakter samt tilhørende rutine. Videre er BNL's  veiledere om valg av seriøse underleverandører samt relevante rutiner lagt inn i Bygg og Bolig.

En oversikt over alle nye eller endrede maler finnes under fliken Nyheter på Min Side.