Nyheter i Bygg og Bolig

Web-seminar onsdag 22.1.2014 kl. 9.00 - 9.30

Påmelding: Send e-post til: presentasjon@bygogbolig.mo

Det er plass til 15 deltagere

Presentasjonen viser nyheter i Bygg og Bolig:

  • Versjonshåndtering av iPublish dokumenter
  • Mulighet for å få med egen logo på utskrift av iPublish dokumenter
  • Kontrakt 8406A – kan legge inn faste tekster 
  • Kontrakt 3426 : Når dokumentalternativet: Kontraktsum velges til "Fastpris", skal beløpene i punkt 9.1.2 automatisk regnes ut fra totalsummen angitt i punkt 8.1