Nye regler for stillasopplæring

Ny regler finnes under kapittel 17 i Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Disse kravene gjelder dersom man selv monterer/demonterer/endrer stillaser.

Loven finnes her  - i kapittel 17 Arbeid i høyder.