Nye forskrifter - elektroinstallasjoner

 Fra 1. januar 2015 gjelder to nye el-normer for all prosjektering.

NEK 400:2014 stiller skjerpede krav til elektroinstallasjoner.

NEK 399-1:2014 krever at alle nye boliger skal ha tilknytningspunkt for el- og ekomnett som er tilgjengelig for eier av elnett og ekomnett. I eneboliger og rekkehus skal skapet plasseres utvendig. I boligblokker kan skapet plasseres i fellesrom.

Mer informasjon og en utdypende forklaring finnes hos Boligprodusentene .