Ny standard for grønne tak

Standard Norge har lansert enn ny standard for grønne tak.  Denne standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng.

Mer informasjon hos Standard Norge.

Her kan du lese mer om standarden og kjøpe den.