Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1.1.2016.

DIBK informerer om endringen, her står en del nyttig informasjon - DIBK. 

Ytterligere detaljer finnes hos Lovdata .