Logiq AS kjøper Bygg og Bolig

Logiq AS kjøper Bygg og Bolig AS
Boligprodusentene og Byggmesterforbundet selger sine aksjer i  Bygg og Bolig til Logiq og inngår langsiktig samarbeidsavtale om distribusjon av smarte kontrakter og styringssystemer til byggebransjen. 

F.v: Frank Ivar Andersen (Byggmesterforbundet), Anders Idebøen (Logiq),
Jøns Sjøgren (Boligprodusentene) og Inger Ramstad (Bygg og Bolig)

Logiq eide fra tidligere 25 % av aksjene i Bygg og Bolig og har nå kjøpt de resterende 75 % fra Boligprodusentene og Byggmesterforbundet. 

Bygg og Bolig AS har siden 2002 levert en omfattende og komplett prosjektportal og styringssystem for bedrifter i byggebransjen. Tjenestens løsning for juridisk verifiserte og bransjegodkjente kontrakter og dokumenter samt den smarte integrasjonen med ByggSøk er svært etterspurt i bransjen og er benyttet av over 700 bedrifter.

«Vårt tette og gode samarbeid med Boligprodusentene og Byggmesterforbundet fortsetter som før, noe som har vært en viktig forutsetning for overtakelsen. Kundene etterspør integrasjon mot timeregistrering, kalkulasjon og netthandel, funksjoner vi allerede har etablert, og vurderer å bygge inn i løsningen», sier Inger Ramstad, daglig leder i Bygg og Bolig.

«Tjenestene fra Bygg og Bolig har siden oppstarten i 2002 vært viktig for våre medlemmer» sier Jøns Sjøgren markedssjef i Boligprodusentenes Forening. «Ved å tilby blant annet standardiserte kontraktsformularer og omforente bransjedokumenter, har Bygg og Bolig vært en viktig bidragsyter til kvaliteten i norsk boligproduksjon. Vi har sett at det å sitte på eiersiden i selskapet ikke er like viktig for oss, og vi er derfor glade for at Logiq overtar ansvaret for å videreutvikle Bygg og Bolig som distribusjonskanal for våre bransjedokumenter».

«Vi takker for meget hyggelig samarbeid som medeier i selskapet og ønsker Logiq AS som eneeier lykke til videre. De har den nødvendig kompetanse og ressurser for å videreutvikle selskapet», sier daglig leder i Byggmesterforbundet Frank Ivar Andersen.

FAKTA: Logiq, Boligprodusentene og Byggmesterforbundet

Logiq er en ledende leverandør av skybaserte tjenester for utveksling av elektroniske handelsdokumenter mellom bedrifter. Selskapet har 50 ansatte lokalisert i Halden, Oslo og Stockholm, omsetter for ca. 75 millioner NOK og har over 2 300 kunder i Norden. Se også www.logiq.no

Boligprodusentene er den ledende bransjeorganisasjonen for produsenter av boliger og fritidsboliger i Norge. Boligprodusentenes Forening arbeider aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomhet i bransjen. Se også www.boligprodusentene.no

Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma som yter service til det enkelte medlem, sikrer medlemsbedrifter gode rammevilkår og markedsføre faget og bransjen.  Se også www.byggmesterforbundet.no

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med :

Inger Ramstad – Logiq -  inger.ramstad@logiq.no Tlf. 950 35 430
Jøns Sjøgren – Boligprodusentenes Forening - js@boligprodusentene.no Tlf. 90 13 87 62
Frank Ivar Andersen – Byggmesterforbundet – fia@byggmesterforbundet.no  Tlf. 918 93 800