Logiq AS har kjøpt EDI kundene hos Norsk Byggtjeneste

Logiq er en betydelig aktør innen EDI og har med dette styrket sin posisjon innen byggebransjen. Mer informasjon her .