Lansering av ny kontrakt 3427 Avtale om rett til fast eiendom med selveierbolig, herunder fritidshus, som ikke er fullført

Ny versjon har støtte for å benytte prosjektmaler og tilbyr brukeren forenklet utfylling ved hjelp av logikk når man fyller ut i kontrakten, for å sikre at kontrakten blir mest mulig korrekt.

Lansering av ny kontrakt 3427 Avtale om rett til fast eiendom med selveierbolig, herunder fritidshus, som ikke er fullført

Ny versjon har støtte for å benytte prosjektmaler og tilbyr brukeren forenklet utfylling ved hjelp av logikk når man fyller ut i kontrakten, for å sikre at kontrakten blir mest mulig korrekt.