Web basert presentasjon av Bygg og Bolig Styringssystem

Presentasjon av Bygg og Bolig Styringssystem

Dette er en kort gjennomgang av de muligheter som finnes i løsningen

Passer for: Alle som nettopp har tatt systemet i bruk, eller har tenkt å anskaffe et styringssystem for virksomheten.

Sted: På Internett

Dato: Tirsdag 7.2. kl. 9.00 - 9.30

Påmelding: Send en e-post til info@byggogbolig.no