Invitasjon til viderekommende kurs i Bygg og Bolig styringssystem

Kurset tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne i hva som kreves for å oppdatere og vedlikeholde styringssystemet slik at det er tilpasset bedriftens ansvarsområder.

Se hjemmesiden