Hva betyr kvalietskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Dokumentet er utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning. Les dokumentet her .