Høringsforslag om forenklinger

Regjeringen vil gjøre det enklere å gjennomføre tiltak i eksisterende byggverk. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet forslag til forenklinger i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK10).

Les forslaget her