GB Mesterbygg AS har tegnet avtale med Bygg og Bolig

GB Mesterbygg AS har tegnet avttale om å benytte Bygg og Bolig Styringssystem.