Forslag til ny plan- og bygningslov

Hva tror bransjen om forslaget til endringer i plan- og bygningsloven?Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet sier dette.

"Djevelen er i detaljene" - både i denne sammenheng og ellers. Har du synspunkter om de nye forslagenen så ta kontakt med dine bransjeforening.