Energimerking - dalende interesse i markedet

Det er en tydelig reduksjon i etterspørselen i markedet for å skaffe energiattester til eiendommer. Dette merkes godt hos de bedriftene som som har satset på denne type oppdrag.

Artikkel om dette fra Estate finnes her .