Ehandel innen byggenæringen

Fortsatt store besparingsmuligheter i bygg mht. bruk av ehandel. Bare 25% av transaksjonene går elektronisk, i hovedsak er det elektronisk faktura som er tatt i bruk.

For å effektivisere din virksomhet er e-handel et enkelt og virkningsfult verktøy. Du får god oversikt både over forventede inntekter og utgifter. Staten krever at de mottar elektronisk faktura, og etterhvert vil kommuner og fylker også kreve dette.

Les en artikkel om status innen ehandel i byggebransjen her .