DNB Eendom benytter Bygg og Bolig som leverandør av kontrakter for salg av boliger

Bygg og Bolig har inngått avtale med DNB Eiendom for bruk av kontrakter og andre dokumenter. Mer informasjon om DNB Eiendom finnes her