Stillasbygging etter ny stillasforskrift 1.1.2016

ALLE som skal bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. I den nye stillasforskriften som er gjeldende fra 1.1.2016 stilles det i tillegg krav til blant annet risikovurdering av arbeidet. - Se mer her

Er du forberedt til de nye forskriftene trer i kraft?