Byggmester Jon Kåshagen AS og Deltabygg AS har tatt i bruk Bygg og Bolig Styringssystem

Stadig flere bedrifter tegner avtale på bruk av vårt styringssystem.

Byggmester Jon Kåshagen AS og Deltabygg AS har tatt i bruk Bygg og Bolig Styringssystem for å styre virksomhet og gjennomføring av byggeprosjekter.