Byggmester Granberg har valgt å benytte Bygg og Bolig Styringssystem

Byggmester Granberg har valgt å benytte Bygg og Bolig Styringssystem som styringssystem for bedriften og for prosjektgjennomføringer.