Byggmester Foldness og Sønn AS har tatt i bruk Bygg og Bolig Styringssystem

Byggmester Foldness og Sønn AS har valgt å ta bruk Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og byggeprosjekter.