Bygg og Bolig Brukerforum

Invitasjon til Bygg og Bolig brukerforum -  For boligprodusenter -

Tema:

Vi ønsker brukerreaksjoner med hensyn til både innhold og systemets funksjonalitet. Noen stikkord er:

  • Bruk av malprosjekter - erfaringer og innholdsmaler 
  • Lage plan for uavhengig kontroll - erfaringer og forbedringer
  • Håndtering av dokumenter og versjoner - ny funksjonalitet
  • Info om system for registrering av hendelser og avvik - under utvikling 

Vi vil sende ut invitasjon med påmelding. Meld gjerne din interesse for deltagelse allerede nå til Boligprodusentene ved Morten Meyer. Bruk fortrinnsvis e-post: morten.meyer#boligprodusentene.no

Påmeldingsfrist: 15.10.2013

Dato: 31.10.2013

Sted: Thon Oslo Airport Hotell

Tid:   Torsdag 10:00 - 15:000