Bistand til norskopplæring i bygg

Norsk på arbeidsplassen

Flere bør få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen. Regjeringen vil nå støtte slik opplæring gjennom BKA-ordningen.

VOX har et eget program der man kan søke om midler til norskopplæring for ansatte. Det er ulike program og muligheter for kempetent bistand til kursgjennomføring.  Sjekk VOX sin hjemmeside her