Nyheter

Huskeliste når du erklærer ansvar

Her  finner du en liten oversikt over hva du må ha gjort i forbindelse med å søke ansvarsrett. Dette er en nyttig oversikt når du skal søke. 

Oppdatering av innhold i Styringssystemet

En rekke dokumentert er oppdaterte slik at de er i henhold til de ulike regelverk og forskrifter. Dette gjelder spesielt endringer fra søknad til erklæring av ansvarsrett, samt oppdateringer av mange regelverksreferanser i instruksene. Mer informasjon finnes i Bygg og Bolig.

Ny standard for grønne tak

Standard Norge har lansert enn ny standard for grønne tak.  Denne standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng.

Mer informasjon hos Standard Norge.

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1.1.2016.

DIBK informerer om endringen, her står en del nyttig informasjon - DIBK. 

Ytterligere detaljer finnes hos Lovdata .

Én av tre produkter med farlige stoffer for dårlig merket

For mange produkter med farlige stoffer er for dårlig merket. Det viser Miljødirektoratets kontroller av produkter i en rekke butikker i bransjer som sport, mat, byggevarer og elektronikk.

Stillasbygging etter ny stillasforskrift 1.1.2016

ALLE som skal bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. I den nye stillasforskriften som er gjeldende fra 1.1.2016 stilles det i tillegg krav til blant annet risikovurdering av arbeidet. - Se mer her

Ehandel innen byggenæringen

Fortsatt store besparingsmuligheter i bygg mht. bruk av ehandel. Bare 25% av transaksjonene går elektronisk, i hovedsak er det elektronisk faktura som er tatt i bruk.

Bygg og Bolig og ProResult samarbeider og har integrert sine systemer

Det er inngått et samarbeid mellom ProResult og Bygg og Bolig.  TMC app'en til ProResult er integrert med Bygg og Bolig slik at våre kunder nå kan se mer informasjon om prosjektene fra et sted.

Bistand til norskopplæring i bygg

Norsk på arbeidsplassen

Flere bør få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen. Regjeringen vil nå støtte slik opplæring gjennom BKA-ordningen.

Byggtjeneste samarbeider Sintef om varer og godkjenning

SINTEF-godkjenning inn i NOBB

Norsk Byggtjeneste og SINTEF Byggforsk har, ifølge meldingen, inngått en samarbeidsavtale om distribusjon av SINTEF produktdokumentasjon gjennom byggevarebasen NOBB.

SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, AVCP-sertifikat og Europeisk Teknisk Bedømmelse er nå koblet til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB-systemet, heter det i pressemeldingen. Les mer her .

Logiq AS kjøper Bygg og Bolig

Logiq AS kjøper Bygg og Bolig AS
Boligprodusentene og Byggmesterforbundet selger sine aksjer i  Bygg og Bolig til Logiq og inngår langsiktig samarbeidsavtale om distribusjon av smarte kontrakter og styringssystemer til byggebransjen. 

Hva får boligeiere igjen for sitt bidrag til Enova?

Enova får ca 350 mill. kroner i året fordi de får 1 øre fra nettleien fra alle boligeiere. Hva får boligeieren tilbake ? Blir pengene brukt fornuftig og smart? Les innlegget fra Lars Myhre og Trine Dyrstad Pettersen om "Enovatilskuddet".

Ny murer-robot kan sette opp et hus på to dager

Hadrian er klar til å sette opp murhus. Spennende teknologi utviklet av Fastbrick Robotics. 

Nye regler for stillasopplæring

Ny regler finnes under kapittel 17 i Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

ROT-markedet får stadig større andel av salget hos byggevarehandelen

Jobber du med ROT markedet? Virke tror dette markedet blir det viktigste for byggevarehandelen - hva tror du ?

Høringsforslag om forenklinger

Regjeringen vil gjøre det enklere å gjennomføre tiltak i eksisterende byggverk. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet forslag til forenklinger i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK10).

Les forslaget her

Web presentasjon - hvordan enkelt få relevante dokumenter til et byggeprosjekt

Oppskrift på hvordan man kan lage dokumentpakker for egen bedrift. Ved å bruke denne funksjonen får du enkelt og effektivt med de relevante dokumenter i byggeprosjekter.

Dato/Tid : Mandag 16. februar 2015 kl. 09.00

Sted: Web

Presentasjonen er gratis.

Varighet: 45. min.

Påmelding - Send en e-post til: presentasjon@byggogbolig.no

Nye forskrifter - elektroinstallasjoner

 Fra 1. januar 2015 gjelder to nye el-normer for all prosjektering.

NEK 400:2014 stiller skjerpede krav til elektroinstallasjoner.

NEK 399-1:2014 krever at alle nye boliger skal ha tilknytningspunkt for el- og ekomnett som er tilgjengelig for eier av elnett og ekomnett. I eneboliger og rekkehus skal skapet plasseres utvendig. I boligblokker kan skapet plasseres i fellesrom.

Logiq AS har kjøpt EDI kundene hos Norsk Byggtjeneste

Logiq er en betydelig aktør innen EDI og har med dette styrket sin posisjon innen byggebransjen. Mer informasjon her .

Oppdateringer av innhold i styringssystemet

Oppdateringer i styringssystemet

Nytt innhold i styringssystemet til hjelp for valg av proffkontrakt, bruk av underleverandører samt nye krav ifm kontroll på byggeplass. 

Vi har lagt inn maler for proffkontrakter samt tilhørende rutine. Videre er BNL's  veiledere om valg av seriøse underleverandører samt relevante rutiner lagt inn i Bygg og Bolig.

En oversikt over alle nye eller endrede maler finnes under fliken Nyheter på Min Side.

Positive byggeprognoser

Prognosenteret publiserte nye tall 28.8.2014. SSBs produksjonsindeksen for bygg og anlegg viste en vekst på hele 4,8 % for anlegg fra 1. til 2. kvartal i år, mens indeksen for byggproduksjonen var omtrent uendret.

Mer infomasjon her .

Nye tiltak skal hamle opp med mafiatilstander i byggebransjen

Ved hjelp av blant annet en sentral godkjenningsordning og bedre ID-kontroll skal byggenæringen bekjempe uærlige aktører. Men storentreprenøren Skanska kaller flere tiltak naive.

Mer informasjon her .

Hva boligkjøpere er opptatt av

Vi er alle i denne kategorien når vi skal kjøpe / selge en bolig selv. Nye regler kommer i 2015. Les hva Randi Flesland i Forbrukerrådert mener her .

Oppdaterte dokumenter i styringssystemet

Oppdaterte dokumenter i styringssystemet

Det er endret dokumenter bl.a. knyttet til ulike rutiner og sjekklister

Det finnes en komplett oversikt alle endringer under fliken "Nyheter Bygg og Bolig".

Byparlamentarisme i Bergen forlenger byggesaksbehandlingen

Interessant artikkel om hva som skjer i Bergen kommeune når de skal behandle en byggesak.

Les gjerne mer om dette her.  

Energimerking - dalende interesse i markedet

Det er en tydelig reduksjon i etterspørselen i markedet for å skaffe energiattester til eiendommer. Dette merkes godt hos de bedriftene som som har satset på denne type oppdrag.

Artikkel om dette fra Estate finnes her .

Forslag til ny plan- og bygningslov

Hva tror bransjen om forslaget til endringer i plan- og bygningsloven?Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet sier dette.

Web-seminar mandag 23. juni 2014 kl. 9.00 - 9.30

Introduksjon til bruk av Bygg og Bolig

Web-seminar mandag  23. juni 2014 kl. 9.00 - 9.30

Her får du en gjennomgang av hvordan man bruker systemet i egen bedrift. Tips & erfaringer for å jobbe smart og effektivt.

Påmelding: Send e-post til: presentasjon@byggogbolig.no   

Det er plass til 15 deltagere

Web seminar - intro kurs

Bygg og Bolig - Introduksjon til bruk av Bygg og Bolig

Web-seminar torsdag 27.Mars 2014 kl. 9.00 - 9.30

Presentasjonen tar en gjennomgang av hvordan man bruker systemet i egen bedrift. Tips & erfaringer for å jobbe smart og effektivt

Påmelding: Send e-post til: presentasjon@byggogbolig.no   

Det er plass til 15 deltagere

Nyheter i Bygg og Bolig

Web-seminar onsdag 22.1.2014 kl. 9.00 - 9.30

Påmelding: Send e-post til: presentasjon@bygogbolig.mo

Det er plass til 15 deltagere

Presentasjonen viser nyheter i Bygg og Bolig:

  • Versjonshåndtering av iPublish dokumenter
  • Mulighet for å få med egen logo på utskrift av iPublish dokumenter
  • Kontrakt 8406A – kan legge inn faste tekster 
  • Kontrakt 3426 : Når dokumentalternativet: Kontraktsum velges til "Fastpris", skal beløpene i punkt 9.1.2 automatisk regnes ut fra totalsummen angitt i punkt 8.1

Bygg og Bolig Brukerforum

Invitasjon til Bygg og Bolig brukerforum -  For boligprodusenter -

Tema:

Vi ønsker brukerreaksjoner med hensyn til både innhold og systemets funksjonalitet. Noen stikkord er:

  • Bruk av malprosjekter - erfaringer og innholdsmaler 
  • Lage plan for uavhengig kontroll - erfaringer og forbedringer
  • Håndtering av dokumenter og versjoner - ny funksjonalitet
  • Info om system for registrering av hendelser og avvik - under utvikling 

Vi vil sende ut invitasjon med påmelding. Meld gjerne din interesse for deltagelse allerede nå til Boligprodusentene ved Morten Meyer. Bruk fortrinnsvis e-post: morten.meyer#boligprodusentene.no

Påmeldingsfrist: 15.10.2013

Dato: 31.10.2013

Sted: Thon Oslo Airport Hotell

Tid:   Torsdag 10:00 - 15:000

Kurs i Bygg og Bolig - styringssystem

For mer inforamsjon, sjekk her

Uavhengig kontroll - hva mener markedet?

RIF er bekymret for at Direktoratet for Byggkvalitets (DIBK) sin veileder for uavhengig kontroll er så uklar og mangelfull at den blir en kilde til konflikt i næringen.

Les artikkelen her

Invitasjon til viderekommende kurs i Bygg og Bolig styringssystem

Kurset tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne i hva som kreves for å oppdatere og vedlikeholde styringssystemet slik at det er tilpasset bedriftens ansvarsområder.

Se hjemmesiden

Hva betyr kvalietskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Dokumentet er utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning. Les dokumentet her .

Obligatorisk uavhengig kontroll i Bygg og Bolig

Obligatorisk uavhengig kontroll i  Bygg og Bolig

Bygg og Bolig er utvidet med ny funksjonalitet. Den nye løsningen er tilgjengelig for både ansvarlig søker og for ansvarlig kontrollerende firmaer. Det finnes nye brukerveiledninger for ansvarlig  søker og ansvarlig kontrollerende. I denne omgang er det utviklet en løsning som dekker tiltaksklasse 1.

Kurs i obligatorisk uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll vil bli innført fra 1.1.2013. Bygg og Bolig lanserer i den forbindelse ny funksjonalitet for både søker og for de som gjennomfører avhengig kontroll.

Boligprodusentenes forening har kurs i uavhengig kontroll i februar, mer informasjon her .

Obligatorisk uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll vil bli innført fra 1.1.2013. Meld deg på denne kursserien for opplæring i alt du trenger å vite om kontrollreformen. Boligprodusentene setter opp kursserien "Norge rundt" sammen med Entrenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Oversikt over kursstedene finner du i kursbeskrivelsen sammen med lenke for påmelding.

Mer informasjon og påmelding finnes her

Rutiner og sjekkliste vedrørende prosjektering og utførelse av grunnforhold

Rutiner og sjekkliste vedrørende prosjektering og utførelse av grunnforhold

Norges Byggmesterforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Boligprodusentenes Forening har i fellesskap utviklet ansvarsbeskrivelser for prosjektering og utførelse av grunnforhold og en rutine med rapportmal for kartlegging av grunnforhold for småhus.

Både rutine og tilhørende sjekkliste finnes i Bygg og Bolig styringssystem.

Pressemelding finnes her

Rutiner og sjekkliste vedrørende prosjektering og utførelse av grunnforhold

Rutiner og sjekkliste vedrørende prosjektering og utførelse av grunnforhold

Norges Byggmesterforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Boligprodusentenes Forening har i fellesskap utviklet ansvarsbeskrivelser for prosjektering og utførelse av grunnforhold og en rutine med rapportmal for kartlegging av grunnforhold for småhus.

Både rutine og tilhørende sjekkliste finnes i Bygg og Bolig styringssystem.

Presentasjon av NyttBygg - Tirsdag 14.8. kl. 9.00

Er du interessert i å få en oversikt over hvilke muligheter som finnes i NyttBygg? Send en e-post til info@byggogbolig.no

Presentasjonen foregår via Web og du trenger bare en PC med tilgang til internett. 

DNB Eendom benytter Bygg og Bolig som leverandør av kontrakter for salg av boliger

Bygg og Bolig har inngått avtale med DNB Eiendom for bruk av kontrakter og andre dokumenter. Mer informasjon om DNB Eiendom finnes her

Byggmester Foldness og Sønn AS har tatt i bruk Bygg og Bolig Styringssystem

Byggmester Foldness og Sønn AS har valgt å ta bruk Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og byggeprosjekter.

Web basert presentasjon av Bygg og Bolig Styringssystem

Presentasjon av Bygg og Bolig Styringssystem

Dette er en kort gjennomgang av de muligheter som finnes i løsningen

Passer for: Alle som nettopp har tatt systemet i bruk, eller har tenkt å anskaffe et styringssystem for virksomheten.

Sted: På Internett

Dato: Tirsdag 7.2. kl. 9.00 - 9.30

Påmelding: Send en e-post til info@byggogbolig.no 

Sand Bygg AS benytter Bygg og Bolig styringssystem

Sand Bygg AS har valgt å benytte Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og byggeprosjekter.

Bygdesnekker'n AS benytter Bygg og Bolig styringssystem

Bygdesnekker'n AS har valgt å ta bruk Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og byggeprosjekter.

Byggmester Jon Kåshagen AS og Deltabygg AS har tatt i bruk Bygg og Bolig Styringssystem

Stadig flere bedrifter tegner avtale på bruk av vårt styringssystem.

Miniseminar Bygg og Bolig Styringssystem

 Styringssystemer er en pest og plage  - eller et hjeplemiddel i hverdagen?

Byggmesterforbundet innbyr til et miniseminar på Bygg Reis Deg.

Sted: Bygg Reis Deg, Sal 4 Hall E

Tid: torsdag 20.10. kl. 13. - 14.00.

Det er gratis å delta.

Lansering av ny kontrakt 3427 Avtale om rett til fast eiendom med selveierbolig, herunder fritidshus, som ikke er fullført

Ny versjon har støtte for å benytte prosjektmaler og tilbyr brukeren forenklet utfylling ved hjelp av logikk når man fyller ut i kontrakten, for å sikre at kontrakten blir mest mulig korrekt.

Byggmester Melting AS benytter Bygg og Bolig styringssystem

Byggmester Melting as har valgt å ta bruk Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og prosjekter.

SKS Mur og Flisservice AS starter med nytt styringssystem

SKS Mur og Flisservice AS har tegnet avtale for å benytte Bygg og Bolig styringssystem for styring av posjekter og  virksomhet.

GB Mesterbygg AS har tegnet avtale med Bygg og Bolig

GB Mesterbygg AS har tegnet avttale om å benytte Bygg og Bolig Styringssystem.

Byggmester T. A. Gustavsen AS har valgt å benytte Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedrift og prosjekt

Byggmester T. A. Gustavsen AS har valgt å benytte Bygg og Bolig styringssystem for styring av bedriften og alle byggeprosjekter.

Murmester V. Lindgjerdet AS benytter Bygg og Bolig Styringssystem

Murmester V. Lindgjerdet AS har valgt å benytte Bygg og Bolig Styringssystem som styringssystem for bedriften og for prosjektgjennomføringer

Byggmester Granberg har valgt å benytte Bygg og Bolig Styringssystem

Byggmester Granberg har valgt å benytte Bygg og Bolig Styringssystem som styringssystem for bedriften og for prosjektgjennomføringer.