Bygg og Bolig / NyttBygg vil fra nyttår ikke lengre være tilgjengelig

Husk å laste ned prosjektdokumenter selv.

Bygg og Bolig / NyttBygg vil fra nyttår ikke lengre være tilgjengelig

Prosjektdokumenter

Dersom du ønsker å ha dokumentasjon på dine prosjekter med tilhørende prosjektdokumenter, kan du selv lage prosjektperm for det enkelte prosjekt.

Prosjektdokumenter/prosjektperm lages som PDF-fil. Denne PDF-filen kan du laste ned på din egen PC, eller inn i andre systemer som du benytter.

Vær oppmerksom på at egenopplastede filer som f.eks. Word- eller Excel-filer, ikke blir med i PDF-filen. Denne type dokumenter/filer må du laste ned separat, ved å trykke på dokumentnavnet.

Styringssystemet

Har du egne dokumentmaler kan du laste disse ned som PDF-filer. Du kan også kopiere innholdet i dokumentet inn i en tekstbehandler-/editor som du vanligvis benytter, f.eks. Word.

NB! Nedlastning av dokumentasjon må skje før 1.november 2018

For spørsmål ang. overgang til HoltePortalen, kontakt Holte sin kundepleieavdeling på 45 50 60 70 eller kundepleie@holte.no .