Samarbeid mellom ProResult og Bygg og Bolig

Samspillet mellom ProResult sitt timeregistreringssystem TMC og Bygg og Bolig gir brukerne en oppdatert oversikt over timeforbruket i prosjektene, der timene er registrert i TMC. Dette gir de som er prosjektledere en oversikt over status i prosjektene med oppdatert timeforbruk slik at de har  mulighet til å følge opp reelt timeforbruk i forhold til det som er planlagt.

Vil du ha ytterligere informasjon kan du kontakte:

Rolf Strømmen, ProResult: rolf@proresult.no

Inger Ramstad, Bygg og Bolig: inger@logiq.no

Om forfatteren

Inger Ramstad