Rapporten som ble fremlagt i august er utarbeidet av næringen på oppdrag av statsråd Jan Tor Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du finner hele rapporten her .