Med Bygg og Bolig styringssystem er jeg trygg på at vi i Mestermur AS har et komplett og oppdatert styringssystem. Hans Fallet

Web presentasjon - Bygg og Bolig styringssystem

Presentasjon av Bygg og Bolig

Web presentasjon - en gjennomgang av hvordan du ajourholder ditt styringssystem

Dato/Tid : Mandag 12. januar 2014 kl. 14.00

Sted: Web

Innhold:

  • Hvordan oppdage at det er nye versjoner av styringsdokumenter?
  • Hvordan oppdatere innholdet i min bedrifts styringssystem?

Varighet: 45. min.

Påmelding - Send en e-post til: presentasjon@byggogbolig.no

Nyheter

Nye forskrifter - elektroinstallasjoner

 Fra 1. januar 2015 gjelder to nye el-normer for all prosjektering.

NEK 400:2014 stiller skjerpede krav til elektroinstallasjoner.

NEK 399-1:2014 krever at alle nye boliger skal ha tilknytningspunkt for el- og ekomnett som er tilgjengelig for eier av elnett og ekomnett. I eneboliger og rekkehus skal skapet plasseres utvendig. I boligblokker kan skapet plasseres i fellesrom.

Logiq AS har kjøpt EDI kundene hos Norsk Byggtjeneste

Logiq er en betydelig aktør innen EDI og har med dette styrket sin posisjon innen byggebransjen. Mer informasjon her .