Med Bygg og Bolig styringssystem er jeg trygg på at vi i Mestermur AS har et komplett og oppdatert styringssystem. Hans Fallet

Web presentasjon - Bygg og Bolig styringssystem

Presentasjon av Bygg og Bolig

Web presentasjon - generell bruk av Bygg og Bolig - nyheter - hvordan lage egne dokumenter/endre eksisterende?

Dato/Tid : Mandag 15. juni 2015 kl. 09.00

Sted: Web

Presentasjonen er gratis.

Varighet: 45. min.

Påmelding - Send en e-post til: presentasjon@byggogbolig.no

Du trenger en PC/Nettbrett og tilgang til Internet. 

Nyheter

ROT-markedet får stadig større andel av salget hos byggevarehandelen

Jobber du med ROT markedet? Virke tror dette markedet blir det viktigste for byggevarehandelen - hva tror du ?

Høringsforslag om forenklinger

Regjeringen vil gjøre det enklere å gjennomføre tiltak i eksisterende byggverk. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet forslag til forenklinger i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK10).

Les forslaget her

Nyhetsbrevpåmelding

Fyll ut dine opplysninger under for å registrere deg som abonnent på vårt nyhetsbrev.