Bygg og Bolig - effektiviserer ditt prosjekt

Vi arbeider hele tiden med å forbedre Bygg og Bolig. I den forbindelse ønsker vi tilbakemeldinger fra deg som bruker systemet på hva du savner, synes er vanskelig osv. Send oss gjerne e-post med dine spørsmål.
Med Bygg og Bolig styringssystem er jeg trygg på at vi i Mestermur AS har et komplett og oppdatert styringssystem. Hans Fallet

Brukermøte 8.9.2016

Bygg og Bolig inviterer til brukermøte

Tidspunkt: Torsdag 8.9.2016 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Thon Hotell Oslo Airport

Pris: Kr. 900,- pr. person

Program kommer i begynnelsen av august, reserver gjerne datoen allerede.

Påmelding: Send en e-post til kurs@byggogbolig.no

Nyheter

Huskeliste når du erklærer ansvar

Her  finner du en liten oversikt over hva du må ha gjort i forbindelse med å søke ansvarsrett. Dette er en nyttig oversikt når du skal søke. 

Oppdatering av innhold i Styringssystemet

En rekke dokumentert er oppdaterte slik at de er i henhold til de ulike regelverk og forskrifter. Dette gjelder spesielt endringer fra søknad til erklæring av ansvarsrett, samt oppdateringer av mange regelverksreferanser i instruksene. Mer informasjon finnes i Bygg og Bolig.