Bygg og Bolig - effektiviserer ditt prosjekt

Vi arbeider hele tiden med å forbedre Bygg og Bolig. I den forbindelse ønsker vi tilbakemeldinger fra deg som bruker systemet på hva du savner, synes er vanskelig osv. Send oss gjerne e-post med dine spørsmål.
Med Bygg og Bolig styringssystem er jeg trygg på at vi i Mestermur AS har et komplett og oppdatert styringssystem. Hans Fallet

Bygg og Bolig deltar på Boligkonferansen

Bygg og Bolig er på Boligkonferansen

Du finner oss på Boligprodusentenes årlige Boligkonferanse.

Mer informasjon om arrangementet finnes her .

Nyheter

Huskeliste når du erklærer ansvar

Her  finner du en liten oversikt over hva du må ha gjort i forbindelse med å søke ansvarsrett. Dette er en nyttig oversikt når du skal søke. 

Oppdatering av innhold i Styringssystemet

En rekke dokumentert er oppdaterte slik at de er i henhold til de ulike regelverk og forskrifter. Dette gjelder spesielt endringer fra søknad til erklæring av ansvarsrett, samt oppdateringer av mange regelverksreferanser i instruksene. Mer informasjon finnes i Bygg og Bolig.