Nye forbrukerkontrakter lansert: 3425, 3426B, 3427, 3429A og 3429B

Bygg og Bolig samarbeider med Standard Norge og vi lanserer nå nye Forbrukerkontrakter.

Følgende nye forbrukerkontrakter lanseres: 3425, 3426B, 3427, 3429A og 3429

Nyheter

Huskeliste når du erklærer ansvar

Her  finner du en liten oversikt over hva du må ha gjort i forbindelse med å søke ansvarsrett. Dette er en nyttig oversikt når du skal søke. 

Oppdatering av innhold i Styringssystemet

En rekke dokumentert er oppdaterte slik at de er i henhold til de ulike regelverk og forskrifter. Dette gjelder spesielt endringer fra søknad til erklæring av ansvarsrett, samt oppdateringer av mange regelverksreferanser i instruksene. Mer informasjon finnes i Bygg og Bolig.